Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALECKA

Aktualność danych:

GALECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (55 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

95

kobiet

29

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 3.28.

Żeńska forma nazwiska to GALECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2904. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie20 kobiet

  • podlaskie7 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie18 mężczyzn, 37 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).