Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALEJA

Aktualność danych:

GALEJA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (93 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 225 osób, z czego:

119

kobiet

106

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2847. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALEJA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie42 mężczyzn, 51 kobiet

  • wielkopolskie25 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).