Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALEMBA

Aktualność danych:

GALEMBA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 127 osób, z czego:

63

kobiety

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALEMBA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie26 mężczyzn, 26 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).