Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALENT

Aktualność danych:

GALENT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 149 osób, z czego:

73

kobiety

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALENT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie23 mężczyzn, 20 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie15 mężczyzn, 16 kobiet

  • podlaskie5 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).