Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALERA

Aktualność danych:

GALERA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (122 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 244 osoby, z czego:

119

kobiet

125

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2804. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALERA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie64 mężczyzn, 58 kobiet

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).