Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALERT

Aktualność danych:

GALERT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

63

kobiety

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALERT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie11 mężczyzn, 13 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).