Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALEWICZ

Aktualność danych:

GALEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (49 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 205 osób, z czego:

100

kobiet

105

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2821. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

 • lubuskie2 mężczyzn

 • łódzkie25 mężczyzn, 24 kobiety

 • małopolskie9 mężczyzn, 6 kobiet

 • mazowieckie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn

 • podkarpackie3 mężczyzn

 • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • śląskie10 mężczyzn, 11 kobiet

 • wielkopolskie7 mężczyzn, 9 kobiet

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).