Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALICA

Aktualność danych:

GALICA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (764 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 1244 osoby, z czego:

621

kobiet

623

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2345. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2318. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALICA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie38 mężczyzn, 54 kobiety

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety

 • lubuskie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • małopolskie404 mężczyzn, 360 kobiet

 • mazowieckie9 mężczyzn, 14 kobiet

 • opolskie15 mężczyzn, 10 kobiet

 • podkarpackie55 mężczyzn, 52 kobiety

 • pomorskie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • śląskie24 mężczyzn, 29 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • wielkopolskie15 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: