Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALIKOWSKA

Aktualność danych:

GALIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (273 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 417 osób, z czego:

417

kobiet

Męska forma nazwiska to GALIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2549. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • kujawsko-pomorskie38 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie11 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie273 kobiety

 • śląskie15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie13 kobiet

 • wielkopolskie16 kobiet

 • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).