Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALIMSKA

Aktualność danych:

GALIMSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 192 osoby, z czego:

192

kobiety

Męska forma nazwiska to GALIMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2774. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALIMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 kobiet

 • lubuskie26 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie21 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • podkarpackie16 kobiet

 • podlaskie44 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie2 kobiety

 • wielkopolskie13 kobiet

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).