Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALINSKI

Aktualność danych:

GALINSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

7

kobiet

68

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GALINSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2959. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALINSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie38 mężczyzn

  • pomorskie24 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).