Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALIOS

Aktualność danych:

GALIOS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (83 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 132 osoby, z czego:

58

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.78.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALIOS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie55 mężczyzn, 28 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).