Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALISZEWSKA

Aktualność danych:

GALISZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 94 osoby, z czego:

94

kobiety

Męska forma nazwiska to GALISZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALISZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • małopolskie30 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • podkarpackie5 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • świętokrzyskie31 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).