Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALLAGHER

Aktualność danych:

GALLAGHER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (6 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 67 osób, z czego:

48

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.53.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2922. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALLAGHER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).