Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALLER

Aktualność danych:

GALLER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 127 osób, z czego:

56

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.79.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • opolskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie25 mężczyzn, 18 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).