Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALOCH

Aktualność danych:

GALOCH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (212 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 508 osób, z czego:

252

kobiety

256

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2714. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2685. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALOCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie110 mężczyzn, 102 kobiety

  • małopolskie22 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie74 mężczyzn, 77 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie18 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).