Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALOR

Aktualność danych:

GALOR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (108 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 209 osób, z czego:

100

kobiet

109

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2817. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALOR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie59 mężczyzn, 49 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).