Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALOWY

Aktualność danych:

GALOWY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

54

kobiety

54

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2887. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALOWY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • opolskie23 mężczyzn, 26 kobiet

  • śląskie17 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).