Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALSKA

Aktualność danych:

GALSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

60

kobiet

Męska forma nazwiska to GALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • małopolskie12 kobiet

  • mazowieckie10 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).