Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALSTYAN

Aktualność danych:

GALSTYAN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubuskim (6 osób), mazowieckim (6 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 91 osób, z czego:

42

kobiety

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALSTYAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).