Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALUŚ

Aktualność danych:

GALUŚ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (110 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 193 osoby, z czego:

94

kobiety

99

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2829. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2827. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALUŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie58 mężczyzn, 52 kobiety

  • małopolskie17 mężczyzn, 20 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).