Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALUBA

Aktualność danych:

GALUBA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (241 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 619 osób, z czego:

302

kobiety

317

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2664. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2624. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALUBA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie40 mężczyzn, 34 kobiety

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • lubelskie6 mężczyzn, 2 kobiety

 • lubuskie26 mężczyzn, 16 kobiet

 • łódzkie17 mężczyzn, 19 kobiet

 • małopolskie10 mężczyzn, 11 kobiet

 • mazowieckie14 mężczyzn, 19 kobiet

 • pomorskie24 mężczyzn, 22 kobiety

 • śląskie12 mężczyzn, 15 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 7 kobiet

 • wielkopolskie118 mężczyzn, 123 kobiety

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: