Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALUS

Aktualność danych:

GALUS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (577 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2606 osób, z czego:

1320

kobiet

1286

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1675. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1681. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie69 mężczyzn, 81 kobiet

 • kujawsko-pomorskie38 mężczyzn, 42 kobiety

 • lubelskie7 mężczyzn, 11 kobiet

 • lubuskie37 mężczyzn, 28 kobiet

 • łódzkie93 mężczyzn, 98 kobiet

 • małopolskie281 mężczyzn, 296 kobiet

 • mazowieckie56 mężczyzn, 50 kobiet

 • opolskie106 mężczyzn, 109 kobiet

 • podkarpackie63 mężczyzn, 54 kobiety

 • pomorskie13 mężczyzn, 13 kobiet

 • śląskie172 mężczyzn, 176 kobiet

 • świętokrzyskie107 mężczyzn, 98 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie52 mężczyzn, 65 kobiet

 • zachodniopomorskie52 mężczyzn, 57 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: