Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAMBKA

Aktualność danych:

GAMBKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

59

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAMBKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 mężczyzn

  • opolskie19 mężczyzn, 19 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).