Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAMDZYK

Aktualność danych:

GAMDZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (138 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 300 osób, z czego:

155

kobiet

145

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2811. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2796. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAMDZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • mazowieckie65 mężczyzn, 73 kobiety

  • podkarpackie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie34 mężczyzn, 32 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).