Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAMRACY

Aktualność danych:

GAMRACY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (123 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 185 osób, z czego:

89

kobiet

96

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAMRACY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie65 mężczyzn, 58 kobiet

  • śląskie10 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).