Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANC

Aktualność danych:

GANC – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 237 osób, z czego:

116

kobiet

121

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2820. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie16 mężczyzn, 17 kobiet

  • mazowieckie32 mężczyzn, 27 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie18 mężczyzn, 18 kobiet

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: