Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANCAREK

Aktualność danych:

GANCAREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (171 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 329 osób, z czego:

172

kobiety

157

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2794. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2784. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANCAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 mężczyzn, 29 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie12 mężczyzn, 11 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • opolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie82 mężczyzn, 89 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).