Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANCARSKI

Aktualność danych:

GANCARSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (30 osób), podkarpackim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

105

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GANCARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2836. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANCARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie30 mężczyzn

  • małopolskie9 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie30 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • świętokrzyskie18 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).