Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANCEWSKA

Aktualność danych:

GANCEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 56 osób, z czego:

56

kobiet

Męska forma nazwiska to GANCEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANCEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • lubuskie11 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie15 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).