Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANCEWSKI

Aktualność danych:

GANCEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 62 osoby, z czego:

62

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GANCEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANCEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie3 mężczyzn

  • lubuskie10 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • pomorskie11 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).