Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANCZAREK

Aktualność danych:

GANCZAREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (72 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 275 osób, z czego:

140

kobiet

135

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2783. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2791. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANCZAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie37 mężczyzn, 35 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • łódzkie6 mężczyzn, 8 kobiet

 • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie19 mężczyzn, 14 kobiet

 • śląskie20 mężczyzn, 19 kobiet

 • świętokrzyskie23 mężczyzn, 18 kobiet

 • wielkopolskie10 mężczyzn, 10 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).