Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANCZARSKA

Aktualność danych:

GANCZARSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (34 osoby), opolskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

180

kobiet

Męska forma nazwiska to GANCZARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANCZARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie34 kobiety

 • lubuskie15 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie3 kobiety

 • opolskie34 kobiety

 • podkarpackie17 kobiet

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie11 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).