Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANDECKA

Aktualność danych:

GANDECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (71 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 192 osoby, z czego:

192

kobiety

Męska forma nazwiska to GANDECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2774. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANDECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie48 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • lubuskie21 kobiet

  • łódzkie16 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie14 kobiet

  • wielkopolskie71 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).