Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANDERA

Aktualność danych:

GANDERA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 235 osób, z czego:

116

kobiet

119

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANDERA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • małopolskie33 mężczyzn, 25 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie32 mężczyzn, 34 kobiety

  • świętokrzyskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).