Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANDERSKI

Aktualność danych:

GANDERSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie śląskim.

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

15

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GANDERSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANDERSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie14 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).