Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANDURSKA

Aktualność danych:

GANDURSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (15 osób), lubuskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 89 osób, z czego:

89

kobiet

Męska forma nazwiska to GANDURSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANDURSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie15 kobiet

  • małopolskie12 kobiet

  • mazowieckie12 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • wielkopolskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).