Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANDURSKI

Aktualność danych:

GANDURSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (18 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 95 osób, z czego:

95

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GANDURSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANDURSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn

  • lubelskie5 mężczyzn

  • lubuskie17 mężczyzn

  • małopolskie11 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie8 mężczyzn

  • zachodniopomorskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).