Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANDYK

Aktualność danych:

GANDYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 129 osób, z czego:

62

kobiety

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2874. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANDYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie3 mężczyzn

  • śląskie57 mężczyzn, 53 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).