Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANDZEL

Aktualność danych:

GANDZEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (92 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 132 osoby, z czego:

71

kobiet

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANDZEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie42 mężczyzn, 50 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).