Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANDZIAROWSKA

Aktualność danych:

GANDZIAROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 119 osób, z czego:

119

kobiet

Męska forma nazwiska to GANDZIAROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2847. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANDZIAROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 kobiet

  • kujawsko-pomorskie19 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie38 kobiet

  • małopolskie8 kobiet

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie9 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).