Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANKIEWICZ

Aktualność danych:

GANKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 131 osób, z czego:

67

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie39 mężczyzn, 40 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).