Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANKOWSKI

Aktualność danych:

GANKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 74 osoby, z czego:

74

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GANKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie6 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • mazowieckie51 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).