Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANOBIS

Aktualność danych:

GANOBIS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (144 osoby).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 272 osoby, z czego:

137

kobiet

135

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2791. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANOBIS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • lubelskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie30 mężczyzn, 26 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie72 mężczyzn, 72 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).