Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANOWSKA

Aktualność danych:

GANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

150

kobiet

Męska forma nazwiska to GANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2816. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie35 kobiet

  • lubuskie17 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie17 kobiet

  • opolskie5 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie29 kobiet

  • zachodniopomorskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).