Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANOWSKI

Aktualność danych:

GANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

108

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn

  • lubuskie13 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie5 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn

  • opolskie5 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie18 mężczyzn

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).