Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANSKE

Aktualność danych:

GANSKE – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (28 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 79 osób, z czego:

45

kobiet

34

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.32.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANSKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 19 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).