Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GANZ

Aktualność danych:

GANZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

26

kobiet

21

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.24.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2920. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GANZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie11 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).