Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAO

Aktualność danych:

GAO – nazwisko jednoczłonowe.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 141 osób, z czego:

67

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Brak danych dotyczących występowania nazwiska. Na koniec 2017 roku nie odnotowano tego nazwiska w rejestrze PESEL, bądź było noszone przez mniej, niż 2 osoby.