Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAP

Aktualność danych:

GAP – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 236 osób, z czego:

121

kobiet

115

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2845. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2826. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAP w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 15 kobiet

  • lubelskie33 mężczyzn, 43 kobiety

  • lubuskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie27 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie15 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).